Ponuda za upravljanje stambenom zgradom

Kako bi Vam odmah približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada:

  • Otvaranje zasebnog računa zgrade kod  Erste banke kao i otvaranje zasebnogračuna kod Kent banke – nudimo Vam otvaranje vlastitog računa koji može biti jedinstven za cijelu zgradu.
  • Račun nema nikakve veze sa računom upravitelja, samo predstavnik stanara ima pravo potpisa na virmanima te samo on može podizati novac sa računa.
  • Provizija upravitelja  0,20kn / m2 bez PDV-a
  • Osiguranje zgrade kod Croatia osiguranja.
  • Posjedujemo organiziranu mrežu za hitne intervencije koje su u potpunosti opskrbljene opremom i stručnim osobama za izvršavanje takvih usluga poput električara, vodoinstalatera, keramičara....
  • Suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze redovito se opominju i po potrebi i dogovoru sa predstavnikom stanara utužuju
  • Predstavniku stanara dostavljamo pregled prihoda i rashoda svakih 6 mjeseci a na po potrebi i češće. Svaki suvlasnik ima pravo dobiti isti pregled kad zatraži.
  • Postoji potpuna informatička kontrola nad uplatama na Vaš račun i isplatama sa njega, pa je stanje na računu moguće pratiti svakodnevno. 
  • Ako ste nezadovoljni našim uslugama moguće je raskinuti Ugovor s tim da se raskid najavi dva mjeseca ranije.

Kako bi mogli preuzeti upravljanje Vašom zgradom uvjetujemo slijedeće:

-       da otkažete dosadašnjem upravitelju sa rokom od mjesec dana
-       da podmirite sva svoja dugovanja prema bivšem upravitelju
-       da nam dostavite listu dugovanja svih stanara, popis kvadrature te potpise stanara da se slažu s vašom odlukom o prelasku kod novog upravitelja
-       potpisani međuvlasnički Ugovor

Adresa

Ante Starčevića 8
23000 Zadar

Kontakt

Mobitel: 098 212 751
Mobitel: 091 754 3780
Telefon: 023 312 204

Email: mcacic@net.hr
Email: miro.caciczd@gmail.com
Radno vrijeme

Pon - Pet: 07.00 - 15.00